Relocate IT skaber win-win-win rekruttering

Fordi vi lever af IT rekruttering og tilfredse kunder, har vi bestræbt os på at finde nye veje, der kan skabe nye muligheder for store og mellemstore IT virksomheder i Danmark.

Vores overvejelser faldt tidligt på de muligheder, som de åbne grænser i EU giver mulighed for. Blandt andet for at komme udenom bureaukrati med papirer i forbindelse med den udenlandske medarbejder.

Vi har et særligt kendskab til Spanien og det spanske marked, og kender derfor til de udfordringer, som der er på det spanske arbejdsmarked. Det faldt os derfor ret hurtigt naturligt at undersøge mulighederne her. Spanierne passer godt ind i den danske mentalitet og arbejdsmoral, og er nemme at integrere i teamet, som følge af deres kulturelt helt naturlige facon som åbne og udadvendte mennesker.

IT kapaciteten i Spanien er høj – faktisk er der 5 gange så mange uddannede IT udviklere i Spanien, end der er i eksempelvis Danmark og Portugal. Kandidaterne er ressourcestærke og meget motiverede for at arbejde under ordnede forhold i Danmark.

Kandidatens wing-man

Når vi støtter kandidaten, får vores kunder en mere robust ressource; og vi opnår en større succesrate. Det er hvad vi kalder win-win-win.

Netop de ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, er et vigtigt led i vores rekrutteringsproces iblandt de spanske IT ressourcer. Det er en forudsætning for vores samarbejde med danske virksomheder, at de lever op til dette kriterie.

Vi rekrutterer talenter, og ikke billig arbejdskraft. Vi ønsker at bidrage til de danske arbejdspladser, og det danske arbejdsmarked. Det tror vi på, at vi bedst gør ved at alle medarbejdere har de samme vilkår. Dermed undgår vi også at skabe utryghed hos de danske IT folk, som så også bedre vil kunne tage imod deres nye kollega.

Vi har erfaring med hele rekrutteringsprocessen på det spanske marked – hvor vi sørger for alt fra annoncering og udvælgelse til screening af kandidaten. Desuden støtter vi kandidaten godt igennem processen, med henblik på at sikre en tryg og god realokering til Danmark.

I vores screeningsproces, sørger vi for at skabe et tillidsfuldt rum, hvor vi først møder kandidaten på spansk.

Vi afprøver kandidatens engelskkundskaber – både med henblik på at kunne gennemføre et interview, men også med henblik på at kunne bidrage som ressourcestærk IT kapacitet i et internationalt team i Danmark.

Det har vist sig, at når vi rekrutterer på det spanske marked, at det åbner nye døre til hele det latinamerikanske marked, hvor der også findes mange dygtige IT udviklere, som er super motiverede for at komme til Danmark at arbejde. Hvis I som virksomhed er åbne for denne mulighed, forøger det blot chancen for at finde den rette kandidat til jer.

Fælles for de spanske og latinamerikanske kandidater er, at de typisk er vant til kortere opsigelsesvarsel, og dermed også gerne vil rykke hurtigt. Det kan nogle gange være en udfordring den anden vej rundt, hvis virksomheden ikke vil miste den kandidat, som de har på hånden.

You May Also Like…