FN mål for Relocate IT

For bæredygtige løsninger og partnerskaber

Vi forpligter os til følgende tre FN SDG’er:

5) Ligestilling

8) Anstændigt arbejde & økonomisk vækst

17) Partnerskaber for målene

Når du samarbejder med os, sigter du naturligvis efter bæredygtige løsninger gennem vores processer.

Vi skaber en diversificeret pulje af kandidater fra EU.

Via samarbejder, der skaber anstændigt arbejde ved at overholde lovpligtige kontraktforhold for kandidaterne – samt skaber mulighed for økonomisk vækst for virksomhederne, medarbejderen og EU.

Som et resultat arbejder vores partnerskab for SDG-målene.

FN SDG 5

Ligestilling

Et mere diversificeret felt fører til en mere diversificeret pulje af kandidater. Vi vil søge efter bedst kvalificerede kandidater, uanset køn.

Kvinder er underrepræsenteret i IT-sektoren (i Danmark). Selvom der ikke burde være nogen grund til det. Mange virksomheder forsøger at finde en måde at komme uden om det problem, da der er fokus på ligestilling.

Ikke desto mindre finder vi på det spanske marked en bredere repræsentation af nyligt uddannede kvindelige IT-kandidater (næsten 50/50).

Når du ansætter en spansk kvindelig kandidat, giver du hende muligheden for at avancere på et stærkt konkurrencepræget marked, samtidig med at du skaber en mere diversificeret arbejdsstyrke.

FN SDG 8

Anstændigt arbejde

“Bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst kan drive fremskridt, skabe anstændige job til alle og forbedre levestandarden.”

Vi mener, at det at sigte efter økonomisk vækst betyder anstændigt arbejde for alle.

Når du vedligeholder medarbejderne godt, ved at sikre gode arbejdsforhold og en tryg onboarding, investerer du i virksomhedens fremtid og evnen til at vokse.

Når du ansætter kandidater fra EU, vil de lære de gode standarder i din virksomhed, som kan udgøre deres krav til ethvert fremtidigt job.

Skab på denne måde en efterspørgsel efter anstændigt arbejde og levestandard, nu og i fremtiden.

Anstændigt arbejde indebærer en ordentlig betaling, der giver dig en vis levestandard, der hvor du arbejder og bor.

Vi støtter dermed ikke “working poor”-strategien eller social dumping.

FN SDG 17

Partnerskaber for målene

SDG’erne kan kun realiseres med stærke globale partnerskaber og samarbejde.”

Når du samarbejder med os og arbejder efter principperne #5 & #8, #17, vil du naturligvis danne vejen til en bedre fremtid i EU på grund af dette partnerskab.

Den delte arbejdsstyrke inden for EU bør ikke være en trussel for de nationale økonomiske modeller og heller ikke risiko for social dumping og misbrug af arbejdsstyrken osv.

Ved at sikre partnerskaber for målene er der en vej til win-win for alle, opretholdelse af EU-borgernes frie bevægelighed og økonomisk vækst i EU.

Det gør vi ved at tage ansvar for bæredygtigt og anstændigt arbejde for alle, økonomisk vækst og ligestilling.